Benzin, daha genel anlamıyla akaryakıt fiyatları, Petrol Piyasası Kanunu’nda tanımlandığı üzere en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu olan Akdeniz ürün fiyatları ve Amerikan Doları satış kuru takip edilerek belirlenmektedir. Bilindiği gibi petrol piyasalarında ham petrol ve ürünleri Amerikan Doları üzerinden işlem görmektedir. Yurtiçi ürün fiyatları ise ham petrole göre değil, her ürünün Akdeniz piyasasındaki fiyatına göre belirlenmektedir.

Akdeniz piyasasındaki petrol ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen değişiklikler ve dolar kurundaki değişiklikler günlük olarak değerlendirilmektedir. Bu iki faktöre göre oluşturulan yeni fiyatlar ise yürürlülükteki satış fiyatlarına bağlı olarak yukarı veya aşağıya hareket ederek farklılık göstermektedir ve fiyat ayarlamaları yapılmaktadır. Bu yöntemle belirlenen yeni akaryakıt fiyatları EPDK’ya ilgili diğer kamu kuruluşlarına ve müşterilerine olan akaryakıt dağıtım kuruluşlarına gönderilmektedir.

Uluslararası piyasalarda son yıllarda meydana gelen hızlı iniş ve çıkışlar karşısında fiyatların ayarlanma sıklığı piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir. Örnek verilecek olursa; 2008 yılı Temmuz – Kasım aylarında meydana gelen petrol fiyatlarındaki düşüşlerin yaşandığı dönemde, benzin fiyatları 13 kez düşürülmüş, 3 kez arttırılmıştır. Motorin fiyatları da 13 kez düşürülüp 3 kez arttırılmıştır. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde temel ve belirleyici kriterleri, Akdeniz piyasasındaki fiyatlar olmakla birlikte başka maliyet unsurları da bulunmaktadır.

Akaryakıt pompa satış fiyatı ise 3 tane fiyat bileşenini içermektedir. Bunlar;

  • Rafineri satış fiyatı / İthalat fiyatı
  • Dağıtıcı şirket / bayi maliyet ve kar payı
  • Sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dahil olmak üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV.